Strzelce Krajeńskie - informacje


16.809
mieszkańców Strzelec Krajeńskich
8.211
mężczyzn
8.598
kobiet

2.610
w wieku przedprodukcyjnym

10.508
w wieku produkcyjnym

3.691
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

55
zawarto małżeństw

128
urodzeń

202
zgonów

-74
przyrost naturalny
miasto Strzelce Krajeńskie
dochody

85.237.072
wydatki

86.026.016
struktura wydatków Strzelec Krajeńskich

1.186.139
1,379%
Rolnictwo i łowiectwo

6.261.374
7,278%
Transport i łączność

6.817.916
7,925%
Administracja publiczna

150.619
0,175%
Turystyka

4.514.986
5,248%
Gospodarka mieszkaniowa

497.956
0,579%
Działalność usługowa

120.824
0,140%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.100
0,001%
Obrona narodowa

191.804
0,223%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303.790
0,353%
Obsługa długu publicznego

69.303
0,081%
Różne rozliczenia

22.027.852
25,606%
Oświata i wychowanie

419.684
0,488%
Ochrona zdrowia

6.732.497
7,826%
Pomoc społeczna

463.235
0,538%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.005.922
1,169%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.447.762
5,170%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.137.504
2,485%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

635.158
0,738%
Kultura fizyczna i sport

28.040.592
32,595%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-11-29 22:04
REKLAMA
pogoda Strzelce Krajeńskie
-0.9°C
wschód słońca: 07:44
zachód słońca: 15:47
Koronawirus
lubuskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Strzelcach Krajeńskich